Bung rễ mạnh, đi đọt nhanh, giải độc hữu cơ, phục hồi đất – FA Humic 500g

120.000

Cung cấp dinh dưỡng giúp bung rễ mạnh, đi đọt nhanh, giải độc hữu cơ, phục hồi nhanh cây trồng sau nhiễm bệnh, sau thu hoạch. Đồng thời giúp xanh cây, dày lá tăng cường quang hợp và sinh trưởng cho cây trồng.
FA Humic là tổ hợp của Humic sinh học, các axit amin, trung vi lượng và dịch lên men vi sinh