Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bén rễ nhanh, bung rễ mạnh, đẻ nhánh, nở bụi nhanh, cứng cây dày lá. Đồng thời chống ngộ độc… 130.000
Cung cấp dinh dưỡng giúp bung rễ mạnh, đi đọt nhanh, giải độc hữu cơ, phục hồi nhanh cây trồng… 120.000