Vô gạo nhanh – Cứng cây – Chắc hạt – Vô gạo 500ml

110.000

Cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây lúa giai đoạn tạo hạt giúp cây vô gạo nhanh. Lá đòng xanh, làm tăng khả năng chuyển hóa dinh dưỡng về nuôi hạt, làm cho hạt no đầy và no tới cậy. Đặc biệt làm cứng cây, tăng đề kháng, phục hồi rất nhanh sau khi bị sâu rầy gây hại.