Hiển thị tất cả 2 kết quả

Padave Green là tổ hợp các chủng vi sinh vật có lợi đặc hiệu với tuyến trùng, theo khuyến cáo… 260.000
Thuốc đặc trị tuyến trùng hại rễ sinh học. Tiêu diệt tuyến trùng, ấu trùng trong đất không ảnh hưởng… 180.000