Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bén rễ nhanh, bung rễ mạnh, đẻ nhánh, nở bụi nhanh, cứng cây dày lá. Đồng thời chống ngộ độc… 130.000
Cung cấp dinh dưỡng giúp bung rễ mạnh, đi đọt nhanh, giải độc hữu cơ, phục hồi nhanh cây trồng… 120.000
Chống nứt trái, khô trái, giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng… 140.000
Sản phẩm từ các nguồn hữu cơ tự nhiên và dinh dưỡng hữu cơ cô đặc từ quá trình lên…
Cung cấp các chất dinh dưỡng đa, vi lượng và các yếu tố cần thiết cho cây trồng. Giúp bộ… 170.000
Kích cây ra rễ cực mạnh, bung đọt và kéo đọt nhanh và cung cấp đầy đủ trung vi lượng… 130.000
Giúp cây thụ phấn tốt, siêu đậu trái, chống hiện tượng rụng hoa và trái non, chống nứt trái, khô…
- Hạn chế rụng trái non, nấm trái. - Tăng nhanh trọng lượng và kích thước trái. - Giúp tăng…
Siêu ra hoa đậu trái, chống nghẹn hoa, chống hiện tượng đen hoa, rụng hoa. Chuyên dùng để kích thích… 140.000
Cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây lúa giai đoạn tạo hạt giúp cây vô gạo nhanh. Lá… 110.000