Thuốc đặc trị tuyến trùng sinh học, sử dụng nhóm nấm bấy, ký sinh tiêu diệt tuyến trùng – Nematoz-P 500ml

    180.000

    Thuốc đặc trị tuyến trùng hại rễ sinh học. Tiêu diệt tuyến trùng, ấu trùng trong đất không ảnh hưởng đến giun và cải tạo đất

    Mã: G2B104 Danh mục: