Nấm đối kháng giống gốc – G2B Trichoderma 1kg

90.000

Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ và xác thực vật chuyển hóa thành chất dễ tiêu cho cây trồng. Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc hồi phục đất bị thoái hóa do sử dụng hóa học lâu năm.