Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chống nứt trái, khô trái, giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng… 140.000
Giúp cây thụ phấn tốt, siêu đậu trái, chống hiện tượng rụng hoa và trái non, chống nứt trái, khô…